Přeskočit na obsah
Domů » Fakta ke stavbě Kulturního centra

Fakta ke stavbě Kulturního centra

Aktuální rozpočet

Náklad
VZ 01 Hlavní stavba251.544.233,52
VZ 02 Venkovní a sadové úpravy29.502.137,90
VZ 03 Demolice1.672.528,99
VZ 04a Divadelní a podjevištní skladová technika14.981.579,89
VZ 04b Audio-Video technika7.863.790,00
VZ 04c Scénické osvětlení (není podpis SOD)5.654.777,70
VZ 05 Teleskopické Hlediště8.254.528,04
VZ 06 Vnitřní vybavení (není podpis SOD)7.169.896,14
Stavba326.643.472,18
Technický dozor stavebníka2.413.345,00
Koordinátor BOZP (bezpečnost práce)240.185,00
Autorský dozor4.476.500,00
TDI Divadelní technologie (Odhad)500.000,00
Demontáž DCI technologie170.000,00
Projektové řízení211.750,00
CELKEM vč. DPH352.655.252,18
Další odhadované náklady (vybavení kavárny, motorické tahy, scénické osvětlení, venkovní scéna)7.950.000,00
CELKEM NÁKLAD DO ZPROVOZNĚNÍ KC360.621.752,18

Aktuální schválené dotace:

Operační program Životní prostředí – 50.000.000 Kč

Aktuální přislíbené dotace:

Zlínský kraj – 15.000.000 Kč

Operační program Životní prostředí – 120.000.000 Kč (může nahradit již schválenou dotaci 50.000.000 – město by získalo o 70.000.000 Kč více)

Podrobný popis projektu a stavby

(zdroj: www.straegieroznov.cz a zadávací dokumentace)

Jedná se o novostavbu velkokapacitního kulturního a společenského centra v našem městě s víceúčelovým využitím (hlavní aktivity viz níže) a s následujícími kapacitami:

  • hlavní divadelní sál – až 280 míst k sezení + ochoz 55 míst k sezení. Celkem maximálně 335 míst k sezení (nepřekročitelný požadavek viz výše 350 míst k sezení).
  • vedlejší menší sál (kinosál) – až 100 míst k sezení + ochoz 10 míst k sezení. Celkem maximálně 110 míst k sezení.
  • foyer a kavárna – 140 míst k sezení
  • salonek – 20 míst k sezení
  • venkovní atrium – 178 míst k sezení

Oba hlavní sály mají teleskopické (zásuvné) hlediště, takže je možno je využívat i pro pořádání plesů, koncertů a jiných společenských akcí se stolovým či bezstolovým vybavením.

Budovu tvoří tři sály situované příčně ve: 16m velký sál,12m vnitřní atrium a 12m malý sál. Kompozice hmoty budovy a fasád se odvíjí od funkčních a provozních celků. Poměrně nízká dvoupodlažní hmota je v přední části zvýrazněna vykonzolovanou střechou a čtyřmi sloupy. Zadní trakt s provazištěm a zázemím sálů je převýšen o dvě patra. Vstupní podélný trakt je celý prosklený – dům se otevírá okolí a veřejnosti. Střední část se sály a zadní trakt se zázemím jsou kompaktní, plné, obložené dřevěnou fasádou.

Dům je konstrukčně navržen jako dřevostavba. V interiéru je část nosných dřevěných prvků přiznaná. V místech obkladů je použita biodeska či HPL desky. Plné fasády objektu jsou obloženy dřevěným obkladem s výtvarným motivem kazetování. Vstupní trakt je prosklený, skleněné plochy jsou chráněny proti slunci těžkými barevnými závěsy, které evokují divadelní oponu.

Dispozice vychází z klasického uspořádání budov pro kulturu: vstup – foyer se šatnou, toaletami a kavárnou – hlediště sálů – jeviště/provaziště – zázemí.
Před vstupem do budovy je velkorysý krytý veřejný prostor. Ve vstupním traktu je vpravo umístěna šatna a plochy pro informační panely a tabule. Od sálů jsou přístupná WC pro návštěvníky. Vlevo je kavárna s barem a pult s informacemi a předprodejem vstupenek. Uprostřed budovy, je navrženo venkovní atrium, které umožňuje variabilní využití: venkovní scéna pro letní kino, divadlo, koncerty, zahrádka kavárny, rauty. Atrium je přístupné z obou sálů a foyeru – umožňuje tak propojení všech prostor pro návštěvníky a současně umožňuje průhledy foyer i otevřeného atria směrem na Radhošť.

Ve střední části je situováno schodiště na galerii foyeru, kde je nástup do sálů i z horní úrovně na galerie a do výsuvného stupňovitého hlediště Jeviště venkovní scény má posuvná uzavírací vrata, která umožňují jak otočení venkovní scény dovnitř do atria, tak i ven, směrem do parku, případně propojení jeviště do obou stran.
V horních podlažích jsou šatny účinkujících, administrativa a vedení kulturního centra. V nejvyšším patře jsou technické prostory. Propojení na všechna jeviště je ze všech úrovní zázemí budovy schodištěm a výtahem.

Provoz objektu je navržen v pasivním standardu s minimálními nároky na provoz a s maximálním využitím obnovitelných zdrojů.

Stavba je navržena jako bezbariérová v souladu vyhláškou 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace s vyhrazenými místy pro tyto osoby jak v rámci parkoviště tak v rámci malého i velkého sálu.

Venkovní prostoryDoplňují hlavní stavbu, jedná se hlavně o přilehlé parkovací plochy tvořené zasakovací dlažbou, zelené travnaté plochy s novou výsadbou a velkou zpevněnou plochou před vstupem, vše vhodně doplněné o venkovní mobiliář.